Om du vill anmäla vanvård/djurplågeri

1) Gör en anmälan till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare per telefon eller e-post. Anmälningstelefon för djurskyddsärenden: 076-790 20 90.

Telefontid vardagar 9.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00.

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/djurskydd/djur-som-far-illa-webb/Pages/ default.aspx

Det går att göra en anonym anmälan (alla uppgifter i en anmälan är en allmän handling som vem som helst kan ta del av.)

2) Under kvällar och helger kan du kontakta polisen på tel nr 114 14, eller om det är mycket brådskande ring 112.

3) Ta reda på uppgifter som namn, adress, ev. portkod till den person som anmälan riktas emot. Ge gärna en vägbeskrivning. Ange var djuret finns och redogör för på vilket sätt djuret far illa.