För oss på Kattstallet är det viktigt att alla katter som kommer från oss är kastrerade. Eftersom det finns en åldersgräns för när kattungar kan kastreras tillåter vi inte att de adopteras innan kastrationen är gjord. Därför får du som ska adoptera en kattunge bli tillfällig vårdnadshavare till dess kattungen är kastrerad och adoptionen slutförs först när detta är gjort.
Kattungar

I korthet går det till så här:

• Du får tillfällig vårdnad av kattungen tills den är kastrerad men Kattstallet är fortfarande laglig ägare.

• När du hämtar kattungen gör du en delbetalning på 1100 kr och får samtidigt ett värdebevis som du betalar med när katten kastreras. Du skriver också på ett avtal om tillfällig vårdnad.

• När katten är kastrerad informerar veterinären Kattstallet om detta. Du betalar då in det resterande beloppet på 1000 kr samt skickar in köpeavtalet till oss. Vi skickar tillbaka det påskrivna avtalet så fort vi mottagit inbetalningen och i och med det är adoptionen genomförd och du blir laglig ägare till katten. 

Varför gör vi detta?

Man är inte snäll mot katten när man låter den förbli okastrerad. Katters behov av sexualliv, en partner och avkomma är inte jämförbart med människans. En okastrerad katt är inte lyckligare – tvärt om så riskerar den att råka ut för skador och onödigt lidande.

Att man bör låta katthonan får en kull med ungar innan hon blir kastrerad är en myt. Parningen i sig självt är smärtsam för honan, och dräktighet och att föda innebär alltid stor stress och risk för komplikationer. Det kan också vara svårt att hitta goda hem till de kattungar som föds. P-piller är ett dåligt alternativ då de ökar risken för elakartade juvertumörer och livmoderinflammation. Okastrerade hankatter hamnar oftare i slagsmål med andra katter med mycket svåra skador som följd. De kan vandra långa sträckor för att hitta en partner, därför kommer de lättare vilse och råkar oftare ut för olyckor. Katter som inte kastrerats är högljudda, slåss och urinmarkerar, något som sällan uppskattas av kringboende och kan resultera i att människor ger sig på katten.

Kastrerade katter blir lugnare, jämnare i humöret, mer tillgivna och lekfulla. De håller sig oftast närmare hemmet och utsätts därmed för färre risker vilket gör att de kan förväntas få ett längre och friskare liv. Även innekatter ska vara kastrerade. En stor del av de katter som kommer bort varje år är innekatter som smitit ut hemifrån, från kattvakten eller i samband med transport.

Okastrerade katter är en av de främsta anledningarna till att det finns mer än 100 000 hemlösa katter i Sverige. Kattungar som föds ute av honor som kommit vilse utsätts för stora lidanden och dukar oftast under av svält, sjukdomar och olyckor. De som överlever ger i sin tur upphov till ännu fler hemlösa katter som far illa. Genom att kastrera din katt bidrar du till att minska antalet hemlösa katter och du ger också fler hemlösa och oönskade katter möjlighet att få ett eget hem!