För att Kattstallets verksamhet ska fungera finns anställd personal på Kattstallet. Personalen är de som koordinerar verksamheten och sköter det administrativa runt katterna. Det är även personalen som hjälper dig då du ska adoptera en katt ifrån oss.
Personal

Personalen består av:

Careen True, verksamhetschef

Irene Persson, administratör

Beatricé Muotka, djurvårdare