If & Hill´s

Kattstallet har ett samarbete med If djurförsäkringar och Hill’s som syftar till att stärka kattens status. Vi har en gemensam vision om att katten ska få ett högre värde och tillsammans blir vi starkare i vårt arbete med att uppnå detta. Tillsammans kan vi nå fler människor och ge ett tydligt budskap utifrån olika perspektiv av problematiken som finns kring kattens status i Sverige.

If Djurförsäkringar och Hill’s bidrar även till att de katter vi har på Kattstallet får det bra genom att säkerställa att vi kan ge våra katter den vård och omsorg de förtjänar, eftersom de är försäkrade och de får mat av god kvalitet under sin tid hos oss.