Kattstallets verksamhet är helt beroende ideellt arbete och av gåvor, donationer och sponsring från privatpersoner, ideella organisationer och företag.
Sponsring

Tack vara deras generositet kan vi varje år rädda hundratals katter undan lidande och en osäker framtid och istället ge dem ett nytt liv i trygghet. Ingen gåva är för liten – ingen insats för obetydlig. Vi är oerhört tacksamma för allt det stöd vi får.