Mitt i livet kan det kännas avlägset eller obehagligt att tänka på vad som ska hända när man inte längre finns. Men genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och försäkrar dig om att dina tillgångar används till det du tycker är viktigt.
En gåva för framtiden

Det är enkelt att testamentera till Kattstallet. Du kan antingen ge ett bestämt belopp eller välja att testamentera föremål, värdepapper eller en fastighet som vi kan omsätta till pengar. Du kan även testamentera hela kvarlåtenskapen eller en viss procent av ditt ägande till Kattstallet. Det du behöver tänka på är att testamentet måste undertecknas av testatorn (dig) och två samtidigt närvarande vittnen för att testamentet ska vara juridiskt bindande. Det är viktigt! Och kom ihåg att ange vårt organisationsnummer: 802411-6066. Adressen till Kattstallet kan också vara bra att ta med,

Föreningen Kattstallet
Jämtlandsgatan 153 A, 162 60 Vällingby.

Om du känner dig osäker på hur testamentet ska utformas rekommenderar vi att du kontaktar en sakkunnig jurist för att få testamentet korrekt formulerat. Det behöver inte vara dyrt eller komplicerat – en advokat, en begravningsbyrå eller din bank kan hjälpa till. Du kan också kontakta vår arvsansvariga, jur.kand. Christina Gileforte om du har frågor om testamente.

Du som är boutredningsman eller hanterar bouppteckningar kan kontakta Christina direkt. Hon kommer att vara din kontakt under hela bodelningsprocessen. Om du arbetar på stadsdelsförvaltningens dödsboenhet kan du också kontakta Christina.

För kontakt med Christina mejla till: testamente@kattstallet.se.

Tack för ditt stöd! Det betyder mycket för oss.