Styrelsen

Ann-Charlotte Hell, ordförande

lotta@kattstallet.se

Christina Gileforte, vice ordförande

styrelsen@kattstallet.se

Birgitta Sonnervik, kassör

styrelsen@kattstallet.se

Elisabet Norberg, ledamot

styrelsen@kattstallet.se

Monica Halle, ledamot

styrelsen@kattstallet.se

Marie Pettersson, ledamot

styrelsen@kattstallet.se

Caroline Mandoki, ledamot

styrelsen@kattstallet.se

Viktoria Varga, suppleant

Annette Frejsjö, suppleant

Gunilla Hellström, suppleant