Styrelsen

Ann-Charlotte Hell, ordförande

lotta@kattstallet.se

Christina Gileforte, vice ordförande

styrelsen@kattstallet.se

Birgitta Sonnervik, kassör

styrelsen@kattstallet.se

 

Monica Halle, ledamot

styrelsen@kattstallet.se

Marie Pettersson, ledamot

styrelsen@kattstallet.se

 

 

Inger Svennerstam, suppleant

styrelsen@kattstallet.se

 

Marie Lantz, suppleant

styrelsen@kattstallet.se

 

Korinna Karampampa, suppleant

styrelsen@kattstallet.se